Luong.com.vn - Hội chợ điều trị, lao động trẻ em, phụ nữ tại nơi làm việcLuong.com.vn - Mức lương, mức lương tối thiểu, Luật Lao độngLuong.com.vn - Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc ở Việt NamLuong.com.vn - Hội chợ điều trị, Công đoàn, Luật Lao độngLuong.com.vn - Lời khuyên cho sự nghiệp của dân Việt NamLuong.com.vn - So sánh mức lương ở Việt Nam
You Share, We Compare

Đăng ký nhận thư điện tử

Để nhận thông tin cập nhật về mức lương tối thiểu của Việt Nam

Nhập địa chỉ email của bạn:

Cá nhân
VND Tháng
 
Tối thiểu
Tối đa
Chuẩn nghèo của Ngân hàng thế giới
473900
-
Chuẩn nghèo của Việt Nam
500000
-
Mức lương tối thiểu theo luật định
2150000
3100000
Mức lương đủ sống
2116900
3356600
Mức lương của công nhân tay nghề thấp
-
-
Mức lương của công nhân tay nghề trung bình
4500000
6500000
Mức lương của công nhân tay nghề cao
5800000
9000000
Gia đình
Tối thiểu
Tối đa
Chuẩn nghèo của Ngân hàng thế giới
1786600
-
Mức lương đủ sống
3303600
4073700
Mức lương đủ sống phổ biến
3194600
3946800
Update: 1 - 7 - 2015    
Thông tin thêm về các khu vực ở Việt Nam và nhiều nước khác?