Carlos Slim
Giám đốc điều hành Telmex, Telcel, America Movil
Năm sinh: 1940 Mê-hi-cô
Độc thân
Con cái: 6
góa phụ/góa phu
 • Hàng năm: VND 6.540.958.858,00
 • Hàng tháng: VND 545.079.905,00
 • Hàng tuần: VND 125.787.670,00
 • Hàng ngày: VND 17.920.435,00
Bill Gates
Đồng sáng lập và Cố vấn công nghệ của Microsoft
Năm sinh: 1955 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 59.050.323.019.400,00
 • Hàng tháng: VND 4.920.860.251.620,00
 • Hàng tuần: VND 1.135.583.134.990,00
 • Hàng ngày: VND 161.781.706.902,00
Warren Buffett
Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway, Đạo diễn Washington Post Co.
Năm sinh: 1930 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 2.271.166.270,00
 • Hàng tháng: VND 189.263.856,00
 • Hàng tuần: VND 43.676.274,00
 • Hàng ngày: VND 6.222.373,00
Mukesh Ambani
Chủ tịch Reliance Ind.
Năm sinh: 1957 Ấn Độ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 52.368.314.798,00
 • Hàng tháng: VND 4.364.026.233,00
 • Hàng tuần: VND 1.007.082.977,00
 • Hàng ngày: VND 143.474.835,00
Lakshmi Mittal
Giám đốc điều hành, Chủ tịch Arcelor Mittal
Năm sinh: 1950 Ấn Độ
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 52.009.707.582,00
 • Hàng tháng: VND 4.334.142.299,00
 • Hàng tuần: VND 1.000.186.684,00
 • Hàng ngày: VND 142.492.350,00
Larry Ellison
Đồng sáng lập và Exec. Chủ tịch và Giám đốc công nghệ công ty Oracle
Năm sinh: 1944 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 942.534.002.040,00
 • Hàng tháng: VND 78.544.500.170,00
 • Hàng tuần: VND 18.125.653.885,00
 • Hàng ngày: VND 2.582.284.937,00
Bernard Arnault
Chủ tịch, Giám đốc điều hành Louis Vutton, Moet&Chandon
Năm sinh: 1949 Pháp
Đã lập gia đình
Con cái: 5
 • Hàng năm: VND 254.607.203.868,00
 • Hàng tháng: VND 21.217.266.989,00
 • Hàng tuần: VND 4.896.292.382,00
 • Hàng ngày: VND 697.553.983,00
Cite this page © WageIndicator 2017 - Luong.com.vn - Những người giàu nhất thế giới