Carlos Slim
Giám đốc điều hành Telmex, Telcel, America Movil
Năm sinh: 1940 Mê-hi-cô
Độc thân
Con cái: 6
góa phụ/góa phu
 • Hàng năm: VND 6.536.459.675,00
 • Hàng tháng: VND 544.704.973,00
 • Hàng tuần: VND 125.701.148,00
 • Hàng ngày: VND 17.908.109,00
Bill Gates
Đồng sáng lập và Cố vấn công nghệ của Microsoft
Năm sinh: 1955 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 59.009.705.402.400,00
 • Hàng tháng: VND 4.917.475.450.200,00
 • Hàng tuần: VND 1.134.802.026.970,00
 • Hàng ngày: VND 161.670.425.760,00
Warren Buffett
Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway, Đạo diễn Washington Post Co.
Năm sinh: 1930 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 2.269.604.054,00
 • Hàng tháng: VND 189.133.671,00
 • Hàng tuần: VND 43.646.232,00
 • Hàng ngày: VND 6.218.093,00
Mukesh Ambani
Chủ tịch Reliance Ind.
Năm sinh: 1957 Ấn Độ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 10.712.531.134.600,00
 • Hàng tháng: VND 892.710.927.882,00
 • Hàng tuần: VND 206.010.214.127,00
 • Hàng ngày: VND 29.349.400.369,00
Lakshmi Mittal
Giám đốc điều hành, Chủ tịch Arcelor Mittal
Năm sinh: 1950 Ấn Độ
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 51.973.932.835,00
 • Hàng tháng: VND 4.331.161.070,00
 • Hàng tuần: VND 999.498.708,00
 • Hàng ngày: VND 142.394.337,00
Larry Ellison
Đồng sáng lập và Exec. Chủ tịch và Giám đốc công nghệ công ty Oracle
Năm sinh: 1944 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 941.885.682.384,00
 • Hàng tháng: VND 78.490.473.532,00
 • Hàng tuần: VND 18.113.186.200,00
 • Hàng ngày: VND 2.580.508.719,00
Bernard Arnault
Chủ tịch, Giám đốc điều hành Louis Vutton, Moet&Chandon
Năm sinh: 1949 Pháp
Đã lập gia đình
Con cái: 5
 • Hàng năm: VND 210.057.028.650,00
 • Hàng tháng: VND 17.504.752.388,00
 • Hàng tuần: VND 4.039.558.243,00
 • Hàng ngày: VND 575.498.709,00
Cite this page © WageIndicator 2018 - Luong.com.vn - Những người giàu nhất thế giới