Steven Spielberg
Đạo diễn phim
Năm sinh: 1946 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 8
 • Hàng năm: VND 2.269.604.053.940,00
 • Hàng tháng: VND 189.133.671.161,00
 • Hàng tuần: VND 43.646.231.806,00
 • Hàng ngày: VND 6.218.093.298,00
JJ Abrams
Nhà sản xuất phim
Năm sinh: 1966 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 658.185.175.642,00
 • Hàng tháng: VND 54.848.764.637,00
 • Hàng tuần: VND 12.657.407.224,00
 • Hàng ngày: VND 1.803.247.057,00
Leonardo di Caprio
Nam diễn viên, Nhà sản xuất phim
Năm sinh: 1974 Hoa Kỳ
 • Hàng năm: VND 612.793.094.563,00
 • Hàng tháng: VND 51.066.091.214,00
 • Hàng tuần: VND 11.784.482.588,00
 • Hàng ngày: VND 1.678.885.191,00
Jeffrey Katzenberg
Người sáng lập WndrCo
Năm sinh: 1950 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 306.396.547.282,00
 • Hàng tháng: VND 25.533.045.607,00
 • Hàng tuần: VND 5.892.241.294,00
 • Hàng ngày: VND 839.442.595,00
Tom Cruise
Nam diễn viên, Đạo diễn phim
Năm sinh: 1962 Hoa Kỳ
Con cái: 3
Ly dị
 • Hàng năm: VND 975.929.743.193,00
 • Hàng tháng: VND 81.327.478.599,00
 • Hàng tuần: VND 18.767.879.677,00
 • Hàng ngày: VND 2.673.780.118,00
Adam Sandler
Nam diễn viên, Nhà sản xuất phim
Năm sinh: 1966 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 1.146.150.047.240,00
 • Hàng tháng: VND 95.512.503.937,00
 • Hàng tuần: VND 22.041.347.062,00
 • Hàng ngày: VND 3.140.137.116,00
George Clooney
Nam diễn viên, Nhà sản xuất phim, Đạo diễn phim
Năm sinh: 1961 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 374.484.668.900,00
 • Hàng tháng: VND 31.207.055.742,00
 • Hàng tuần: VND 7.201.628.248,00
 • Hàng ngày: VND 1.025.985.394,00
Han Han
 • Hàng năm: VND 92.368.789.001,00
 • Hàng tháng: VND 7.697.399.083,00
 • Hàng tuần: VND 1.776.322.865,00
 • Hàng ngày: VND 253.065.175,00
Michael Bay
Giám đốc và sản xuất phim
Năm sinh: 1965 Hoa Kỳ
 • Hàng năm: VND 1.815.683.243.150,00
 • Hàng tháng: VND 151.306.936.929,00
 • Hàng tuần: VND 34.916.985.445,00
 • Hàng ngày: VND 4.974.474.639,00
Jerry Bruckheimer
Nhà sản xuất phim và truyền hình
Năm sinh: 1945, Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 1
 • Hàng năm: VND 1.815.683.243.150,00
 • Hàng tháng: VND 151.306.936.929,00
 • Hàng tuần: VND 34.916.985.445,00
 • Hàng ngày: VND 4.974.474.639,00
Tim Burton
Đạo diễn phim, nhà sản xuất, nhà văn và nghệ sĩ
Năm sinh: 1958, Hoa Kỳ
Bạn gái
Con cái: 2
Ly dị
 • Hàng năm: VND 567.401.013.484,00
 • Hàng tháng: VND 47.283.417.790,00
 • Hàng tuần: VND 10.911.557.952,00
 • Hàng ngày: VND 1.554.523.325,00
Cite this page © WageIndicator 2018 - Luong.com.vn - Thu nhập của đạo diễn phim