Steven Spielberg
Đạo diễn phim
Năm sinh: 1946 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 8
 • Hàng năm: VND 2.271.166.269.980,00
 • Hàng tháng: VND 189.263.855.831,00
 • Hàng tuần: VND 43.676.274.423,00
 • Hàng ngày: VND 6.222.373.342,00
JJ Abrams
Nhà sản xuất phim
Năm sinh: 1966 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 658.638.218.293,00
 • Hàng tháng: VND 54.886.518.191,00
 • Hàng tuần: VND 12.666.119.583,00
 • Hàng ngày: VND 1.804.488.269,00
Leonardo di Caprio
Nam diễn viên, Nhà sản xuất phim
Năm sinh: 1974 Hoa Kỳ
 • Hàng năm: VND 613.214.892.894,00
 • Hàng tháng: VND 51.101.241.074,00
 • Hàng tuần: VND 11.792.594.094,00
 • Hàng ngày: VND 1.680.040.802,00
Jeffrey Katzenberg
Nhà sản xuất phim, Giám đốc điều hành Dreamworks
Năm sinh: 1950 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 306.607.446.447,00
 • Hàng tháng: VND 25.550.620.537,00
 • Hàng tuần: VND 5.896.297.047,00
 • Hàng ngày: VND 840.020.401,00
Tom Cruise
Nam diễn viên, Đạo diễn phim
Năm sinh: 1962 Hoa Kỳ
Con cái: 3
Ly dị
 • Hàng năm: VND 976.601.496.090,00
 • Hàng tháng: VND 81.383.458.007,00
 • Hàng tuần: VND 18.780.798.002,00
 • Hàng ngày: VND 2.675.620.537,00
Adam Sandler
Nam diễn viên, Nhà sản xuất phim
Năm sinh: 1966 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 1.146.938.966.340,00
 • Hàng tháng: VND 95.578.247.195,00
 • Hàng tuần: VND 22.056.518.583,00
 • Hàng ngày: VND 3.142.298.538,00
George Clooney
Nam diễn viên, Nhà sản xuất phim, Đạo diễn phim
Năm sinh: 1961 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 374.742.434.546,00
 • Hàng tháng: VND 31.228.536.212,00
 • Hàng tuần: VND 7.206.585.280,00
 • Hàng ngày: VND 1.026.691.601,00
Han Han
 • Hàng năm: VND 92.661.203.309,00
 • Hàng tháng: VND 7.721.766.942,00
 • Hàng tuần: VND 1.781.946.217,00
 • Hàng ngày: VND 253.866.310,00
Michael Bay
Giám đốc và sản xuất phim
Năm sinh: 1965 Hoa Kỳ
 • Hàng năm: VND 1.816.933.015.980,00
 • Hàng tháng: VND 151.411.084.665,00
 • Hàng tuần: VND 34.941.019.538,00
 • Hàng ngày: VND 4.977.898.674,00
Jerry Bruckheimer
Nhà sản xuất phim và truyền hình
Năm sinh: 1945, Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 1
 • Hàng năm: VND 1.816.933.015.980,00
 • Hàng tháng: VND 151.411.084.665,00
 • Hàng tuần: VND 34.941.019.538,00
 • Hàng ngày: VND 4.977.898.674,00
Tim Burton
Đạo diễn phim, nhà sản xuất, nhà văn và nghệ sĩ
Năm sinh: 1958, Hoa Kỳ
Bạn gái
Con cái: 2
Ly dị
 • Hàng năm: VND 567.791.567.494,00
 • Hàng tháng: VND 47.315.963.958,00
 • Hàng tuần: VND 10.919.068.606,00
 • Hàng ngày: VND 1.555.593.336,00
Cite this page © WageIndicator 2017 - Luong.com.vn - Thu nhập của đạo diễn phim