Sandra Bullock
Nữ diễn viên
Năm sinh: 1964 Hoa Kỳ
Ly dị
 • Hàng năm: VND 317.963.277.797,00
 • Hàng tháng: VND 26.496.939.816,00
 • Hàng tuần: VND 6.114.678.419,00
 • Hàng ngày: VND 871.132.268,00
Angelina Jolie
Nữ diễn viên
Năm sinh: 1975 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 6
 • Hàng năm: VND 408.809.928.596,00
 • Hàng tháng: VND 34.067.494.050,00
 • Hàng tuần: VND 7.861.729.396,00
 • Hàng ngày: VND 1.120.027.202,00
Emma Watson
Nữ diễn viên
Năm sinh: 1990 Pháp
Độc thân
 • Hàng năm: VND 449.344.096.872,00
 • Hàng tháng: VND 37.445.341.406,00
 • Hàng tuần: VND 8.641.232.632,00
 • Hàng ngày: VND 1.231.079.717,00
Kristen Stewart
Nữ diễn viên
Năm sinh: 1990 Hoa Kỳ
Bạn trai
 • Hàng năm: VND 272.539.952.397,00
 • Hàng tháng: VND 22.711.662.700,00
 • Hàng tuần: VND 5.241.152.931,00
 • Hàng ngày: VND 746.684.801,00
Jennifer Lopez (J.Lo)
Nữ diễn viên, Ca sỹ nữ
Năm sinh: 1969 Hoa Kỳ
Con cái: 2
Ly dị
 • Hàng năm: VND 897.110.676.641,00
 • Hàng tháng: VND 74.759.223.053,00
 • Hàng tuần: VND 17.252.128.397,00
 • Hàng ngày: VND 2.457.837.470,00
Oprah Winfrey
Người dẫn chương trình Talk Show, Nữ diễn viên, Giám đốc điều hành Harpo Productions
Năm sinh: 1954 Hoa Kỳ
Bạn trai
Con cái: 0
 • Hàng năm: VND 1.862.356.341.380,00
 • Hàng tháng: VND 155.196.361.782,00
 • Hàng tuần: VND 35.814.545.027,00
 • Hàng ngày: VND 5.102.346.141,00
Meryl Streep
Nữ diễn viên
Năm sinh: 1949 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 4
 • Hàng năm: VND 158.981.638.898,00
 • Hàng tháng: VND 13.248.469.908,00
 • Hàng tuần: VND 3.057.339.210,00
 • Hàng ngày: VND 435.566.134,00
Harrison Ford
Nam diễn viên
Năm sinh: 1942 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 4
 • Hàng năm: VND 340.674.940.496,00
 • Hàng tháng: VND 28.389.578.375,00
 • Hàng tuần: VND 6.551.441.163,00
 • Hàng ngày: VND 933.356.001,00
Tom Hanks
Nam diễn viên
Năm sinh: 1956 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 4
 • Hàng năm: VND 590.503.230.194,00
 • Hàng tháng: VND 49.208.602.516,00
 • Hàng tuần: VND 11.355.831.350,00
 • Hàng ngày: VND 1.617.817.069,00
Hugh Jackman
Nam diễn viên
Năm sinh: 1968 Australia
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 522.368.242.095,00
 • Hàng tháng: VND 43.530.686.841,00
 • Hàng tuần: VND 10.045.543.117,00
 • Hàng ngày: VND 1.431.145.869,00
Daniel Radcliffe (Harry Potter)
Nam diễn viên (Harry Potter)
Năm sinh: 1989 Vương quốc Anh
Độc thân
 • Hàng năm: VND 1.550.237.134.210,00
 • Hàng tháng: VND 129.186.427.851,00
 • Hàng tuần: VND 29.812.252.581,00
 • Hàng ngày: VND 4.247.225.025,00
Leonardo di Caprio
Nam diễn viên, Nhà sản xuất phim
Năm sinh: 1974 Hoa Kỳ
 • Hàng năm: VND 613.214.892.894,00
 • Hàng tháng: VND 51.101.241.074,00
 • Hàng tuần: VND 11.792.594.094,00
 • Hàng ngày: VND 1.680.040.802,00
Russell Crow
Nam diễn viên
Năm sinh: 1964 New Zealand
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 408.809.928.596,00
 • Hàng tháng: VND 34.067.494.050,00
 • Hàng tuần: VND 7.861.729.396,00
 • Hàng ngày: VND 1.120.027.202,00
Brad Pitt
Nam diễn viên
Năm sinh: 1963 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 6
 • Hàng năm: VND 715.417.375.043,00
 • Hàng tháng: VND 59.618.114.587,00
 • Hàng tuần: VND 13.758.026.443,00
 • Hàng ngày: VND 1.960.047.603,00
Will Smith
Nam diễn viên, Ca sỹ nam, Nhân vật truyền hình nổi tiếng
Năm sinh: 1968 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 465.589.085.345,00
 • Hàng tháng: VND 38.799.090.445,00
 • Hàng tuần: VND 8.953.636.257,00
 • Hàng ngày: VND 1.275.586.535,00
Tom Cruise
Nam diễn viên, Đạo diễn phim
Năm sinh: 1962 Hoa Kỳ
Con cái: 3
Ly dị
 • Hàng năm: VND 976.601.496.090,00
 • Hàng tháng: VND 81.383.458.007,00
 • Hàng tuần: VND 18.780.798.002,00
 • Hàng ngày: VND 2.675.620.537,00
Cite this page © WageIndicator 2017 - Luong.com.vn - Thu nhập của các nữ diễn viên