Sandra Bullock
Nữ diễn viên
Năm sinh: 1964 Hoa Kỳ
Ly dị
 • Hàng năm: VND 317.744.567.551,00
 • Hàng tháng: VND 26.478.713.963,00
 • Hàng tuần: VND 6.110.472.453,00
 • Hàng ngày: VND 870.533.062,00
Angelina Jolie
Nữ diễn viên
Năm sinh: 1975 Hoa Kỳ
Con cái: 6
Ly dị
 • Hàng năm: VND 408.528.729.709,00
 • Hàng tháng: VND 34.044.060.809,00
 • Hàng tuần: VND 7.856.321.725,00
 • Hàng ngày: VND 1.119.256.794,00
Emma Watson
Nữ diễn viên
Năm sinh: 1990 Pháp
Độc thân
 • Hàng năm: VND 452.224.757.558,00
 • Hàng tháng: VND 37.685.396.463,00
 • Hàng tuần: VND 8.696.629.953,00
 • Hàng ngày: VND 1.238.971.939,00
Kristen Stewart
Nữ diễn viên
Năm sinh: 1990 Hoa Kỳ
Bạn trai
 • Hàng năm: VND 272.352.486.473,00
 • Hàng tháng: VND 22.696.040.539,00
 • Hàng tuần: VND 5.237.547.817,00
 • Hàng ngày: VND 746.171.196,00
Jennifer Lopez (J.Lo)
Nữ diễn viên, Ca sỹ nữ
Năm sinh: 1969 Hoa Kỳ
Con cái: 2
Ly dị
 • Hàng năm: VND 896.493.601.306,00
 • Hàng tháng: VND 74.707.800.109,00
 • Hàng tuần: VND 17.240.261.564,00
 • Hàng ngày: VND 2.456.146.853,00
Oprah Winfrey
Người dẫn chương trình Talk Show, Nữ diễn viên, Giám đốc điều hành Harpo Productions
Năm sinh: 1954 Hoa Kỳ
Bạn trai
Con cái: 0
 • Hàng năm: VND 1.861.075.324.230,00
 • Hàng tháng: VND 155.089.610.352,00
 • Hàng tuần: VND 35.789.910.081,00
 • Hàng ngày: VND 5.098.836.505,00
Meryl Streep
Nữ diễn viên
Năm sinh: 1949 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 4
 • Hàng năm: VND 158.872.283.776,00
 • Hàng tháng: VND 13.239.356.981,00
 • Hàng tuần: VND 3.055.236.226,00
 • Hàng ngày: VND 435.266.531,00
Harrison Ford
Nam diễn viên
Năm sinh: 1942 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 4
 • Hàng năm: VND 340.440.608.091,00
 • Hàng tháng: VND 28.370.050.674,00
 • Hàng tuần: VND 6.546.934.771,00
 • Hàng ngày: VND 932.713.995,00
Tom Hanks
Nam diễn viên
Năm sinh: 1956 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 4
 • Hàng năm: VND 590.097.054.024,00
 • Hàng tháng: VND 49.174.754.502,00
 • Hàng tuần: VND 11.348.020.270,00
 • Hàng ngày: VND 1.616.704.258,00
Hugh Jackman
Nam diễn viên
Năm sinh: 1968 Australia
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 522.008.932.406,00
 • Hàng tháng: VND 43.500.744.367,00
 • Hàng tuần: VND 10.038.633.315,00
 • Hàng ngày: VND 1.430.161.459,00
Daniel Radcliffe (Harry Potter)
Nam diễn viên (Harry Potter)
Năm sinh: 1989 Vương quốc Anh
Độc thân
 • Hàng năm: VND 1.560.175.413.580,00
 • Hàng tháng: VND 130.014.617.798,00
 • Hàng tuần: VND 30.003.373.338,00
 • Hàng ngày: VND 4.274.453.188,00
Leonardo di Caprio
Nam diễn viên, Nhà sản xuất phim
Năm sinh: 1974 Hoa Kỳ
 • Hàng năm: VND 612.793.094.563,00
 • Hàng tháng: VND 51.066.091.214,00
 • Hàng tuần: VND 11.784.482.588,00
 • Hàng ngày: VND 1.678.885.191,00
Russell Crowe
Nam diễn viên
Năm sinh: 1964 New Zealand
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 408.528.729.709,00
 • Hàng tháng: VND 34.044.060.809,00
 • Hàng tuần: VND 7.856.321.725,00
 • Hàng ngày: VND 1.119.256.794,00
Brad Pitt
Nam diễn viên
Năm sinh: 1963 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 6
 • Hàng năm: VND 714.925.276.990,00
 • Hàng tháng: VND 59.577.106.416,00
 • Hàng tuần: VND 13.748.563.019,00
 • Hàng ngày: VND 1.958.699.389,00
Will Smith
Nam diễn viên, Ca sỹ nam, Nhân vật truyền hình nổi tiếng
Năm sinh: 1968 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 465.268.831.057,00
 • Hàng tháng: VND 38.772.402.588,00
 • Hàng tuần: VND 8.947.477.520,00
 • Hàng ngày: VND 1.274.709.126,00
Tom Cruise
Nam diễn viên, Đạo diễn phim
Năm sinh: 1962 Hoa Kỳ
Con cái: 3
Ly dị
 • Hàng năm: VND 975.929.743.193,00
 • Hàng tháng: VND 81.327.478.599,00
 • Hàng tuần: VND 18.767.879.677,00
 • Hàng ngày: VND 2.673.780.118,00
Cite this page © WageIndicator 2018 - Luong.com.vn - Thu nhập của các nữ diễn viên