JK Rowling
Nhà văn nữ
Năm sinh: 1965 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 2.156.123.851.240,00
 • Hàng tháng: VND 179.676.987.603,00
 • Hàng tuần: VND 41.463.920.216,00
 • Hàng ngày: VND 5.907.188.634,00
John Grisham
Nhà văn nam
Năm sinh: 1955 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 317.744.567.551,00
 • Hàng tháng: VND 26.478.713.963,00
 • Hàng tuần: VND 6.110.472.453,00
 • Hàng ngày: VND 870.533.062,00
Stephen King
Nhà văn nam
Năm sinh: 1947 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 340.440.608.091,00
 • Hàng tháng: VND 28.370.050.674,00
 • Hàng tuần: VND 6.546.934.771,00
 • Hàng ngày: VND 932.713.995,00
James Patterson
Nhà văn nam
Năm sinh: 1947 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 1
 • Hàng năm: VND 1.974.555.526.930,00
 • Hàng tháng: VND 164.546.293.911,00
 • Hàng tuần: VND 37.972.221.672,00
 • Hàng ngày: VND 5.409.741.170,00
Stephenie Meyer (twilight saga)
Tác giả nữ
Năm sinh: 1973 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 317.744.567.551,00
 • Hàng tháng: VND 26.478.713.963,00
 • Hàng tuần: VND 6.110.472.453,00
 • Hàng ngày: VND 870.533.062,00
Han Han
 • Hàng năm: VND 92.368.789.001,00
 • Hàng tháng: VND 7.697.399.083,00
 • Hàng tuần: VND 1.776.322.865,00
 • Hàng ngày: VND 253.065.175,00
E.L. James (50 sắc thái của màu xám)
Nhà văn nữ
Năm sinh: 1963 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 261.004.466.203,00
 • Hàng tháng: VND 21.750.372.184,00
 • Hàng tuần: VND 5.019.316.658,00
 • Hàng ngày: VND 715.080.729,00
Cite this page © WageIndicator 2018 - Luong.com.vn - Thu nhập của các tác giả