JK Rowling
Nhà văn nữ
Năm sinh: 1965 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 2.157.607.956.480,00
 • Hàng tháng: VND 179.800.663.040,00
 • Hàng tuần: VND 41.492.460.701,00
 • Hàng ngày: VND 5.911.254.675,00
John Grisham
Nhà văn nam
Năm sinh: 1955 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 317.963.277.797,00
 • Hàng tháng: VND 26.496.939.816,00
 • Hàng tuần: VND 6.114.678.419,00
 • Hàng ngày: VND 871.132.268,00
Stephen King
Nhà văn nam
Năm sinh: 1947 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 431.521.591.295,00
 • Hàng tháng: VND 35.960.132.608,00
 • Hàng tuần: VND 8.298.492.140,00
 • Hàng ngày: VND 1.182.250.935,00
James Patterson
Nhà văn nam
Năm sinh: 1947 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 1
 • Hàng năm: VND 1.975.914.654.880,00
 • Hàng tháng: VND 164.659.554.573,00
 • Hàng tuần: VND 37.998.358.748,00
 • Hàng ngày: VND 5.413.464.808,00
Stephenie Meyer (twilight saga)
Tác giả nữ
Năm sinh: 1973 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 317.963.277.797,00
 • Hàng tháng: VND 26.496.939.816,00
 • Hàng tuần: VND 6.114.678.419,00
 • Hàng ngày: VND 871.132.268,00
Han Han
 • Hàng năm: VND 92.661.203.309,00
 • Hàng tháng: VND 7.721.766.942,00
 • Hàng tuần: VND 1.781.946.217,00
 • Hàng ngày: VND 253.866.310,00
E.L. James (50 sắc thái của màu xám)
Nhà văn nữ
Năm sinh: 1963 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 227.116.626.998,00
 • Hàng tháng: VND 18.926.385.583,00
 • Hàng tuần: VND 4.367.627.442,00
 • Hàng ngày: VND 622.237.334,00
Cite this page © WageIndicator 2017 - Luong.com.vn - Thu nhập của các tác giả