Hoàng tử William
Nghỉ hưu Duke of Cambridge
Năm sinh: Vương quốc Anh 1982
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 44.934.409.687,00
 • Hàng tháng: VND 3.744.534.141,00
 • Hàng tuần: VND 864.123.263,00
 • Hàng ngày: VND 123.107.972,00
Maxima
Nữ hoàng Hà Lan
Năm sinh: 1971 Ác -hen- ti- na
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 9.404.736.000,00
 • Hàng tháng: VND 783.728.000,00
 • Hàng tuần: VND 180.860.308,00
 • Hàng ngày: VND 25.766.400,00
Hoàng tử Harry của xứ Wales
Năm sinh: 1984 Vương quốc Anh
Độc thân
 • Hàng năm: VND 44.934.409.687,00
 • Hàng tháng: VND 3.744.534.141,00
 • Hàng tuần: VND 864.123.263,00
 • Hàng ngày: VND 123.107.972,00
Charles
Hoàng tử Wales
Năm sinh: 1948 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 599.125.462.496,00
 • Hàng tháng: VND 49.927.121.875,00
 • Hàng tuần: VND 11.521.643.510,00
 • Hàng ngày: VND 1.641.439.623,00
Juan Carlos I
Nghỉ hưu Vua Tây Ban Nha
Năm sinh: 1938 Ý
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 5.055.793.704,00
 • Hàng tháng: VND 421.316.142,00
 • Hàng tuần: VND 97.226.802,00
 • Hàng ngày: VND 13.851.490,00
Elizabeth II
Hoàng hậu Vương quốc Anh
Năm sinh: 1926 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 4
 • Hàng năm: VND 1.201.246.552.300,00
 • Hàng tháng: VND 100.103.879.359,00
 • Hàng tuần: VND 23.100.895.237,00
 • Hàng ngày: VND 3.291.086.445,00
Albert II
Nghỉ hưu Vua Bỉ
Năm sinh: 1934 Bỉ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 24.660.714.000,00
 • Hàng tháng: VND 2.055.059.500,00
 • Hàng tuần: VND 474.244.500,00
 • Hàng ngày: VND 67.563.600,00
Laurent
Hoàng tử Bỉ
Năm sinh: 1963 Bỉ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 8.229.144.000,00
 • Hàng tháng: VND 685.762.000,00
 • Hàng tuần: VND 158.252.769,00
 • Hàng ngày: VND 22.545.600,00
Willem-Alexander
Vua của Hà Lan
Năm sinh: 1967 Hà Lan
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 23.725.584.000,00
 • Hàng tháng: VND 1.977.132.000,00
 • Hàng tuần: VND 456.261.231,00
 • Hàng ngày: VND 65.001.600,00
Philippe của Bỉ
Hoàng tử Bỉ
Năm sinh: 1960 Bỉ
Đã lập gia đình
Con cái: 4
 • Hàng năm: VND 314.417.424.000,00
 • Hàng tháng: VND 26.201.452.000,00
 • Hàng tuần: VND 6.046.488.923,00
 • Hàng ngày: VND 861.417.600,00
Beatrix
Cựu nữ hoàng, công chúa của Hà Lan
Năm sinh: 1938 Hà Lan
Độc thân
Con cái: 3
góa phụ/góa phu
 • Hàng năm: VND 13.412.436.000,00
 • Hàng tháng: VND 1.117.703.000,00
 • Hàng tuần: VND 257.931.462,00
 • Hàng ngày: VND 36.746.400,00
Felipe VI
Vua Tây Ban Nha
Năm sinh: 1968 Tây Ban Nha
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 6.319.982.592,00
 • Hàng tháng: VND 526.665.216,00
 • Hàng tuần: VND 121.538.127,00
 • Hàng ngày: VND 17.315.021,00
Cite this page © WageIndicator 2017 - Luong.com.vn - Thu nhập của hoàng gia