Hoàng tử William
Duke of Cambridge
Năm sinh: Vương quốc Anh 1982
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 50.528.579.578,00
 • Hàng tháng: VND 4.210.714.965,00
 • Hàng tuần: VND 971.703.453,00
 • Hàng ngày: VND 138.434.465,00
Maxima
Nữ hoàng Hà Lan
Năm sinh: 1971 Ác -hen- ti- na
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 9.460.150.000,00
 • Hàng tháng: VND 788.345.833,00
 • Hàng tuần: VND 181.925.962,00
 • Hàng ngày: VND 25.918.219,00
Hoàng tử Harry của xứ Wales
Năm sinh: 1984 Vương quốc Anh
Độc thân
 • Hàng năm: VND 50.528.579.578,00
 • Hàng tháng: VND 4.210.714.965,00
 • Hàng tuần: VND 971.703.453,00
 • Hàng ngày: VND 138.434.465,00
Charles
Hoàng tử Wales
Năm sinh: 1948 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 678.909.954.364,00
 • Hàng tháng: VND 56.575.829.530,00
 • Hàng tuần: VND 13.055.960.661,00
 • Hàng ngày: VND 1.860.027.272,00
Juan Carlos I
Nghỉ hưu Vua Tây Ban Nha
Năm sinh: 1938 Ý
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 5.000.349.900,00
 • Hàng tháng: VND 416.695.825,00
 • Hàng tuần: VND 96.160.575,00
 • Hàng ngày: VND 13.699.589,00
Elizabeth II
Hoàng hậu Vương quốc Anh
Năm sinh: 1926 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 4
 • Hàng năm: VND 2.478.191.671.420,00
 • Hàng tháng: VND 206.515.972.618,00
 • Hàng tuần: VND 47.657.532.143,00
 • Hàng ngày: VND 6.789.566.223,00
Albert II
Nghỉ hưu Vua Bỉ
Năm sinh: 1934 Bỉ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 24.918.775.000,00
 • Hàng tháng: VND 2.076.564.583,00
 • Hàng tuần: VND 479.207.212,00
 • Hàng ngày: VND 68.270.616,00
Laurent
Hoàng tử Bỉ
Năm sinh: 1963 Bỉ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 8.297.450.000,00
 • Hàng tháng: VND 691.454.167,00
 • Hàng tuần: VND 159.566.346,00
 • Hàng ngày: VND 22.732.740,00
Willem-Alexander
Vua của Hà Lan
Năm sinh: 1967 Hà Lan
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 23.835.350.000,00
 • Hàng tháng: VND 1.986.279.167,00
 • Hàng tuần: VND 458.372.115,00
 • Hàng ngày: VND 65.302.329,00
Philippe của Bỉ
Hoàng tử Bỉ
Năm sinh: 1960 Bỉ
Đã lập gia đình
Con cái: 4
 • Hàng năm: VND 317.654.925.000,00
 • Hàng tháng: VND 26.471.243.750,00
 • Hàng tuần: VND 6.108.748.558,00
 • Hàng ngày: VND 870.287.466,00
Beatrix
Cựu nữ hoàng, công chúa của Hà Lan
Năm sinh: 1938 Hà Lan
Độc thân
Con cái: 3
góa phụ/góa phu
 • Hàng năm: VND 13.476.750.000,00
 • Hàng tháng: VND 1.123.062.500,00
 • Hàng tuần: VND 259.168.269,00
 • Hàng ngày: VND 36.922.603,00
Felipe VI
Vua Tây Ban Nha
Năm sinh: 1968 Tây Ban Nha
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 6.339.568.900,00
 • Hàng tháng: VND 528.297.408,00
 • Hàng tuần: VND 121.914.787,00
 • Hàng ngày: VND 17.368.682,00
Cite this page © WageIndicator 2018 - Luong.com.vn - Thu nhập của hoàng gia