Hoàng tử William
Duke of Cambridge
Năm sinh: Vương quốc Anh 1982
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 45.222.475.756,00
 • Hàng tháng: VND 3.768.539.646,00
 • Hàng tuần: VND 869.662.995,00
 • Hàng ngày: VND 123.897.194,00
Maxima
Nữ hoàng Hà Lan
Năm sinh: 1971 Ác -hen- ti- na
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 9.301.600.000,00
 • Hàng tháng: VND 775.133.333,00
 • Hàng tuần: VND 178.876.923,00
 • Hàng ngày: VND 25.483.836,00
Hoàng tử Harry của xứ Wales
Năm sinh: 1984 Vương quốc Anh
Độc thân
 • Hàng năm: VND 45.222.475.756,00
 • Hàng tháng: VND 3.768.539.646,00
 • Hàng tuần: VND 869.662.995,00
 • Hàng ngày: VND 123.897.194,00
Charles
Hoàng tử Wales
Năm sinh: 1948 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 602.966.343.411,00
 • Hàng tháng: VND 50.247.195.284,00
 • Hàng tuần: VND 11.595.506.604,00
 • Hàng ngày: VND 1.651.962.585,00
Juan Carlos I
Nghỉ hưu Vua Tây Ban Nha
Năm sinh: 1938 Ý
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 5.000.349.900,00
 • Hàng tháng: VND 416.695.825,00
 • Hàng tuần: VND 96.160.575,00
 • Hàng ngày: VND 13.699.589,00
Elizabeth II
Hoàng hậu Vương quốc Anh
Năm sinh: 1926 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 4
 • Hàng năm: VND 2.294.286.936.680,00
 • Hàng tháng: VND 191.190.578.057,00
 • Hàng tuần: VND 44.120.902.628,00
 • Hàng ngày: VND 6.285.717.635,00
Albert II
Nghỉ hưu Vua Bỉ
Năm sinh: 1934 Bỉ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 24.390.275.000,00
 • Hàng tháng: VND 2.032.522.917,00
 • Hàng tuần: VND 469.043.750,00
 • Hàng ngày: VND 66.822.671,00
Laurent
Hoàng tử Bỉ
Năm sinh: 1963 Bỉ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 8.138.900.000,00
 • Hàng tháng: VND 678.241.667,00
 • Hàng tuần: VND 156.517.308,00
 • Hàng ngày: VND 22.298.356,00
Willem-Alexander
Vua của Hà Lan
Năm sinh: 1967 Hà Lan
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 23.465.400.000,00
 • Hàng tháng: VND 1.955.450.000,00
 • Hàng tuần: VND 451.257.692,00
 • Hàng ngày: VND 64.288.767,00
Philippe của Bỉ
Hoàng tử Bỉ
Năm sinh: 1960 Bỉ
Đã lập gia đình
Con cái: 4
 • Hàng năm: VND 310.969.400.000,00
 • Hàng tháng: VND 25.914.116.667,00
 • Hàng tuần: VND 5.980.180.769,00
 • Hàng ngày: VND 851.970.959,00
Beatrix
Cựu nữ hoàng, công chúa của Hà Lan
Năm sinh: 1938 Hà Lan
Độc thân
Con cái: 3
góa phụ/góa phu
 • Hàng năm: VND 13.265.350.000,00
 • Hàng tháng: VND 1.105.445.833,00
 • Hàng tuần: VND 255.102.885,00
 • Hàng ngày: VND 36.343.425,00
Felipe VI
Vua Tây Ban Nha
Năm sinh: 1968 Tây Ban Nha
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 6.250.675.200,00
 • Hàng tháng: VND 520.889.600,00
 • Hàng tuần: VND 120.205.292,00
 • Hàng ngày: VND 17.125.138,00
Cite this page © WageIndicator 2018 - Luong.com.vn - Thu nhập của hoàng gia