Beyonce Knowles
Nữ diễn viên, Ca sỹ nữ
Năm sinh: 1981 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 2.383.084.256.640,00
 • Hàng tháng: VND 198.590.354.720,00
 • Hàng tuần: VND 45.828.543.397,00
 • Hàng ngày: VND 6.528.997.963,00
Bruno Mars
Ca sĩ, nhạc sĩ
Năm sinh: 1985 Hoa Kỳ
Độc thân
 • Hàng năm: VND 885.145.581.036,00
 • Hàng tháng: VND 73.762.131.753,00
 • Hàng tuần: VND 17.022.030.405,00
 • Hàng ngày: VND 2.425.056.386,00
Justin Bieber
Ca sĩ, nhạc sĩ
Năm sinh: Canada 1994
 • Hàng năm: VND 1.895.119.385.040,00
 • Hàng tháng: VND 157.926.615.420,00
 • Hàng tuần: VND 36.444.603.558,00
 • Hàng ngày: VND 5.192.107.904,00
Kanye West
Ca sỹ nữ
Năm sinh: 1977 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Bạn gái
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 397.180.709.439,00
 • Hàng tháng: VND 33.098.392.453,00
 • Hàng tuần: VND 7.638.090.566,00
 • Hàng ngày: VND 1.088.166.327,00
Paul McCartney
Nhạc sỹ nam
Năm sinh: 1942 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 5
 • Hàng năm: VND 1.225.586.189.130,00
 • Hàng tháng: VND 102.132.182.427,00
 • Hàng tuần: VND 23.568.965.176,00
 • Hàng ngày: VND 3.357.770.381,00
Madonna
Ca sỹ nữ, Nữ diễn viên, Tác giả nữ
Năm sinh: 1958 Hoa Kỳ
Con cái: 4
Ly dị
 • Hàng năm: VND 1.736.247.101.260,00
 • Hàng tháng: VND 144.687.258.439,00
 • Hàng tuần: VND 33.389.367.332,00
 • Hàng ngày: VND 4.756.841.373,00
Jay-Z
Rapper, nhà doanh nghiệp
Năm sinh: 1969, Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 953.233.702.654,00
 • Hàng tháng: VND 79.436.141.888,00
 • Hàng tuần: VND 18.331.417.359,00
 • Hàng ngày: VND 2.611.599.185,00
Lady Gaga
Ca sỹ nữ, Nhạc sỹ nữ
Năm sinh: 1986 Hoa Kỳ
Bạn trai
 • Hàng năm: VND 1.339.066.391.820,00
 • Hàng tháng: VND 111.588.865.985,00
 • Hàng tuần: VND 25.751.276.766,00
 • Hàng ngày: VND 3.668.675.046,00
Carrie Underwood
Ca sỹ nữ
Năm sinh: 1983 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
 • Hàng năm: VND 181.568.324.315,00
 • Hàng tháng: VND 15.130.693.693,00
 • Hàng tuần: VND 3.491.698.545,00
 • Hàng ngày: VND 497.447.464,00
Rolling Stones
Rock band
Năm sinh: 1962 Vương quốc Anh
 • Hàng năm: VND 1.509.286.695.870,00
 • Hàng tháng: VND 125.773.891.322,00
 • Hàng tuần: VND 29.024.744.151,00
 • Hàng ngày: VND 4.135.032.043,00
Jennifer Lopez (J.Lo)
Nữ diễn viên, Ca sỹ nữ
Năm sinh: 1969 Hoa Kỳ
Con cái: 2
Ly dị
 • Hàng năm: VND 896.493.601.306,00
 • Hàng tháng: VND 74.707.800.109,00
 • Hàng tuần: VND 17.240.261.564,00
 • Hàng ngày: VND 2.456.146.853,00
Taylor Swift
Quốc gia Ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên
Năm sinh: 1989, Hoa Kỳ
Bạn trai
 • Hàng năm: VND 998.625.783.733,00
 • Hàng tháng: VND 83.218.815.311,00
 • Hàng tuần: VND 19.204.341.995,00
 • Hàng ngày: VND 2.735.961.051,00
Justin Timberlake
Nhạc sĩ, diễn viên
Năm sinh: 1981 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 1
 • Hàng năm: VND 1.441.198.574.250,00
 • Hàng tháng: VND 120.099.881.188,00
 • Hàng tuần: VND 27.715.357.197,00
 • Hàng ngày: VND 3.948.489.245,00
Britney Spears
Ca sỹ nữ
Năm sinh: 1981 Hoa Kỳ
Bạn trai
Con cái: 2
Ly dị
 • Hàng năm: VND 771.665.378.339,00
 • Hàng tháng: VND 64.305.448.195,00
 • Hàng tuần: VND 14.839.718.814,00
 • Hàng ngày: VND 2.114.151.721,00
Shakira
Ca sỹ nữ, vũ công nữ
Năm sinh: 1977 Cô-lôm-bi-a
Bạn trai
Con cái: 1
 • Hàng năm: VND 680.881.216.181,00
 • Hàng tháng: VND 56.740.101.348,00
 • Hàng tuần: VND 13.093.869.542,00
 • Hàng ngày: VND 1.865.427.990,00
Michael Bublé
Ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên
Năm sinh: 1975 Canada
Đã lập gia đình
 • Hàng năm: VND 1.032.669.844.540,00
 • Hàng tháng: VND 86.055.820.378,00
 • Hàng tuần: VND 19.859.035.472,00
 • Hàng ngày: VND 2.829.232.451,00
PSY
ca si
Năm sinh: 1977 Hàn Quốc
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 183.837.928.369,00
 • Hàng tháng: VND 15.319.827.364,00
 • Hàng tuần: VND 3.535.344.776,00
 • Hàng ngày: VND 503.665.557,00
Roger Waters
nhạc si
Năm sinh: 1943 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 3
Ly dị
 • Hàng năm: VND 146.432.992.485,00
 • Hàng tháng: VND 12.202.749.374,00
 • Hàng tuần: VND 2.816.019.086,00
 • Hàng ngày: VND 401.186.281,00
Coldplay
Alternative rock band
Năm sinh: Vương quốc Anh 1996
 • Hàng năm: VND 1.997.251.567.460,00
 • Hàng tháng: VND 166.437.630.622,00
 • Hàng tuần: VND 38.408.683.990,00
 • Hàng ngày: VND 5.471.922.103,00
Van Halen
ban nhạc rock
Năm sinh: 1972 Hoa Kỳ
 • Hàng năm: VND 16.391.579.790,00
 • Hàng tháng: VND 1.365.964.983,00
 • Hàng tuần: VND 315.222.688,00
 • Hàng ngày: VND 44.908.438,00
Cite this page © WageIndicator 2018 - Luong.com.vn - Thu nhập của nhạc sỹ