Beyonce Knowles
Nữ diễn viên, Ca sỹ nữ
Năm sinh: 1981 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 2.385.067.470.080,00
 • Hàng tháng: VND 198.755.622.507,00
 • Hàng tuần: VND 45.866.682.117,00
 • Hàng ngày: VND 6.534.431.425,00
Bruno Mars
Ca sĩ, nhạc sĩ
Năm sinh: 1985 Hoa Kỳ
Độc thân
 • Hàng năm: VND 885.882.203.174,00
 • Hàng tháng: VND 73.823.516.931,00
 • Hàng tuần: VND 17.036.196.215,00
 • Hàng ngày: VND 2.427.074.529,00
Justin Bieber
Ca sĩ, nhạc sĩ
Năm sinh: Canada 1994
 • Hàng năm: VND 1.896.696.511.920,00
 • Hàng tháng: VND 158.058.042.660,00
 • Hàng tuần: VND 36.474.932.922,00
 • Hàng ngày: VND 5.196.428.800,00
Kanye West
Ca sỹ nữ
Năm sinh: 1977 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Bạn gái
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 397.511.245.014,00
 • Hàng tháng: VND 33.125.937.085,00
 • Hàng tuần: VND 7.644.447.020,00
 • Hàng ngày: VND 1.089.071.904,00
Paul McCartney
Nhạc sỹ nam
Năm sinh: 1942 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 5
 • Hàng năm: VND 1.226.606.127.470,00
 • Hàng tháng: VND 102.217.177.289,00
 • Hàng tuần: VND 23.588.579.374,00
 • Hàng ngày: VND 3.360.564.733,00
Madonna
Ca sỹ nữ, Nữ diễn viên, Tác giả nữ
Năm sinh: 1958 Hoa Kỳ
Con cái: 4
Ly dị
 • Hàng năm: VND 1.737.692.013.920,00
 • Hàng tháng: VND 144.807.667.827,00
 • Hàng tuần: VND 33.417.154.114,00
 • Hàng ngày: VND 4.760.800.038,00
Jay-Z
Rapper, nhà doanh nghiệp
Năm sinh: 1969, Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 954.026.988.034,00
 • Hàng tháng: VND 79.502.249.003,00
 • Hàng tuần: VND 18.346.672.847,00
 • Hàng ngày: VND 2.613.772.570,00
Lady Gaga
Ca sỹ nữ, Nhạc sỹ nữ
Năm sinh: 1986 Hoa Kỳ
Bạn trai
 • Hàng năm: VND 1.340.180.768.900,00
 • Hàng tháng: VND 111.681.730.742,00
 • Hàng tuần: VND 25.772.707.094,00
 • Hàng ngày: VND 3.671.728.134,00
Carrie Underwood
Ca sỹ nữ
Năm sinh: 1983 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
 • Hàng năm: VND 181.719.426.292,00
 • Hàng tháng: VND 15.143.285.524,00
 • Hàng tuần: VND 3.494.604.352,00
 • Hàng ngày: VND 497.861.442,00
Rolling Stones
Rock band
Năm sinh: 1962 Vương quốc Anh
 • Hàng năm: VND 1.510.542.731.050,00
 • Hàng tháng: VND 125.878.560.921,00
 • Hàng tuần: VND 29.048.898.674,00
 • Hàng ngày: VND 4.138.473.236,00
Jennifer Lopez (J.Lo)
Nữ diễn viên, Ca sỹ nữ
Năm sinh: 1969 Hoa Kỳ
Con cái: 2
Ly dị
 • Hàng năm: VND 897.239.667.317,00
 • Hàng tháng: VND 74.769.972.276,00
 • Hàng tuần: VND 17.254.608.987,00
 • Hàng ngày: VND 2.458.190.869,00
Taylor Swift
Quốc gia Ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên
Năm sinh: 1989, Hoa Kỳ
Bạn trai
 • Hàng năm: VND 999.456.844.607,00
 • Hàng tháng: VND 83.288.070.384,00
 • Hàng tuần: VND 19.220.323.935,00
 • Hàng ngày: VND 2.738.237.930,00
Justin Timberlake
Nhạc sĩ, diễn viên
Năm sinh: 1981 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 1
 • Hàng năm: VND 1.442.397.946.190,00
 • Hàng tháng: VND 120.199.828.849,00
 • Hàng tuần: VND 27.738.422.042,00
 • Hàng ngày: VND 3.951.775.195,00
Britney Spears
Ca sỹ nữ
Năm sinh: 1981 Hoa Kỳ
Bạn trai
Con cái: 2
Ly dị
 • Hàng năm: VND 772.307.561.741,00
 • Hàng tháng: VND 64.358.963.478,00
 • Hàng tuần: VND 14.852.068.495,00
 • Hàng ngày: VND 2.115.911.128,00
Shakira
Ca sỹ nữ, vũ công nữ
Năm sinh: 1977 Cô-lôm-bi-a
Bạn trai
Con cái: 1
 • Hàng năm: VND 681.447.848.595,00
 • Hàng tháng: VND 56.787.320.716,00
 • Hàng tuần: VND 13.104.766.319,00
 • Hàng ngày: VND 1.866.980.407,00
Michael Bublé
Ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên
Năm sinh: 1975 Canada
Đã lập gia đình
 • Hàng năm: VND 1.033.529.237.040,00
 • Hàng tháng: VND 86.127.436.420,00
 • Hàng tuần: VND 19.875.562.251,00
 • Hàng ngày: VND 2.831.586.951,00
PSY
ca si
Năm sinh: 1977 Hàn Quốc
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 183.990.919.121,00
 • Hàng tháng: VND 15.332.576.593,00
 • Hàng tuần: VND 3.538.286.906,00
 • Hàng ngày: VND 504.084.710,00
Roger Waters
nhạc si
Năm sinh: 1943 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 3
Ly dị
 • Hàng năm: VND 146.554.854.680,00
 • Hàng tháng: VND 12.212.904.557,00
 • Hàng tuần: VND 2.818.362.590,00
 • Hàng ngày: VND 401.520.150,00
Coldplay
Alternative rock band
Năm sinh: Vương quốc Anh 1996
 • Hàng năm: VND 1.998.913.689.210,00
 • Hàng tháng: VND 166.576.140.768,00
 • Hàng tuần: VND 38.440.647.869,00
 • Hàng ngày: VND 5.476.475.861,00
Van Halen
ban nhạc rock
Năm sinh: 1972 Hoa Kỳ
 • Hàng năm: VND 16.405.220.937,00
 • Hàng tháng: VND 1.367.101.745,00
 • Hàng tuần: VND 315.485.018,00
 • Hàng ngày: VND 44.945.811,00
Cite this page © WageIndicator 2017 - Luong.com.vn - Thu nhập của nhạc sỹ