George R.R. Martin

  • Tác giả, Người viết - Game of Thrones
  • Năm sinh: 1948 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Hàng năm: 580.212.334.947 ₫
  • Hàng tháng: 48.351.027.912 ₫
  • Hàng tuần: 11.157.929.518 ₫
  • Hàng ngày: 2.231.585.904 ₫
George R.R. Martin

CelbritiyNetworth 2019: $25 million annually (HBO salary and royalties) Forbes 2016: $9.5 million Forbes 2014: $12 million Forbes 2013: $12 million Forbes 2012: $15 million

Nguồn

Update: 2019-5

loading...
Loading...