Dale Earnhardt, Jr. - "Little E"

  • Trình điều khiển xe đua - NASCAR
  • Năm sinh: 1974 Hoa Kỳ
  • Độc thân
  • Hàng năm: 508.209.850.996 ₫
  • Hàng tháng: 42.350.820.916 ₫
  • Hàng tuần: 9.773.266.365 ₫
  • Hàng ngày: 1.954.653.273 ₫
Dale Earnhardt, Jr. - "Little E"

Earnings overview: - Forbes 2018: $22 million - Forbes Jan 2017: $21.1 million - Forbes June 2015: $23.6 million - Forbes March 2015: $23.8 million - Forbes June 2014: $25.9 million - Forbes Feb 2014: $25.6 million, salary $14.6 million, endorsements $11 million - Forbes June 2013: $26 million - Forbes 2013: earnings $25.9 million - Forbes 2012: earnings $28.2 million

Nguồn

Update: 2018-9

loading...
Loading...