Manny Pacquiao

  • Vận động viên
  • Năm sinh: 1978 Việt Nam
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 5
  • Hàng năm: 603.420.828.345 ₫
  • Hàng tháng: 50.285.069.029 ₫
  • Hàng tuần: 11.604.246.699 ₫
  • Hàng ngày: 2.320.849.340 ₫
Manny Pacquiao

Earnings overview: Forbes June 2019: $26 million Forbes June 2015: $160 million Forbes June 2014: $41.8 million Forbes June 2013: $34 million Forbes June 2012: $62 million

Nguồn

Update: 2019-6

loading...
Loading...