Shaun White

  • Vận động viên
  • Năm sinh: 1986 Hoa Kỳ
  • Hàng năm: 919.804.228.684 ₫
  • Hàng tháng: 76.650.352.390 ₫
  • Hàng tuần: 17.688.542.859 ₫
  • Hàng ngày: 3.537.708.572 ₫
Shaun White

Businessinsider Feb 2018: $40 million Sydney Morning Herald: $20 million Forbes: 2009 Earnings: $8 million

Nguồn

Update: 2018-4

loading...
Loading...