Venus Williams

  • Cầu thủ tennis
  • Năm sinh: 1980 Hoa Kỳ
  • Bạn trai
  • Bọn trẻ: 0
  • Hàng năm: 243.042.410.000 ₫
  • Hàng tháng: 20.253.534.167 ₫
  • Hàng tuần: 4.673.892.500 ₫
  • Hàng ngày: 934.778.500 ₫
Venus Williams

Playerwiki: salary over 2017: $10.5 million WTA Oct 31 2016: $1,823,733 over 2016 Forbes May 2011: $ 13 million Forbes 2010: $15 million

Nguồn

Update: 2018-1

loading...
Loading...