Jeff Bezos

  • Người sáng lập, Giám đốc điều hành Amazon
  • Năm sinh: 1964 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 4
  • Hàng năm: 1.894.341.984 ₫
  • Hàng tháng: 157.861.832 ₫
  • Hàng tuần: 36.429.654 ₫
  • Hàng ngày: 7.285.931 ₫
Jeff Bezos

Nguồn

Update: 2019-3

loading...
Loading...