Jeff Bezos

  • Người sáng lập, Giám đốc điều hành Amazon
  • Năm sinh: 1964 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Con cái: 4
  • Hàng năm: 1.910.759.367 ₫
  • Hàng tháng: 159.229.947 ₫
  • Hàng tuần: 36.745.372 ₫
  • Hàng ngày: 7.349.074 ₫
Jeff Bezos

Nguồn

Update: 2019-3

loading...
Loading...