Brad Pitt

  • Diễn viên nam
  • Năm sinh: 1963 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 6
  • Hàng năm: 231.468.961.905 ₫
  • Hàng tháng: 19.289.080.159 ₫
  • Hàng tuần: 4.451.326.190 ₫
  • Hàng ngày: 890.265.238 ₫
Brad Pitt

Earning overview Variety 2019: $10 million Forbes July 2016: $31.5 million Forbes Aug. 2015: $16 million Forbes May 2012: $25 million Forbes May 2011: $20 million

Nguồn

Update: 2019-3

loading...
Loading...