Brad Pitt

  • Nam diễn viên
  • Năm sinh: 1963 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Con cái: 6
  • Hàng năm: 735.446.237.468 ₫
  • Hàng tháng: 61.287.186.456 ₫
  • Hàng tuần: 14.143.196.874 ₫
  • Hàng ngày: 2.828.639.375 ₫
Brad Pitt

Forbes July 2016: $31.5 million Forbes Aug. 2015: $16 million Forbes May 2012: $25 million Forbes May 2011: $20 million

Nguồn

Update: 2016-8

loading...
Loading...