Daniel Radcliffe (Harry Potter)

  • Nam diễn viên (Harry Potter)
  • Năm sinh: 1989 Vương quốc Anh
  • Độc thân
  • Hàng năm: 1.585.555.120.040 ₫
  • Hàng tháng: 132.129.593.337 ₫
  • Hàng tuần: 30.491.444.616 ₫
  • Hàng ngày: 6.098.288.923 ₫
Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Heath Rich list 2011: £51,750,00. Estimated 2009 earnings: $41 million, according to Vanity Fair. Forbes values Radcliffes salary lower: $ 25 million.

Nguồn

Update: 2011-12

loading...