George Clooney

  • Nam diễn viên, Nhà sản xuất phim, Đạo diễn phim
  • Năm sinh: 1961 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Con cái: 2
  • Hàng năm: 558.005.240.492 ₫
  • Hàng tháng: 46.500.436.708 ₫
  • Hàng tuần: 10.730.870.009 ₫
  • Hàng ngày: 2.146.174.002 ₫
George Clooney

Earnings: Forbes Aug. 2018: $239 million (most of it from the sale of his tequila company) Forbes Aug. 2015: $ 16.5 million Dailymail Sept 2013: $40 million, for his Nespresso ads Forbes Sept. 2010: $19 million

Nguồn

Update: 2018-8

loading...
Loading...