Harrison Ford

  • Nam diễn viên
  • Năm sinh: 1942 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Con cái: 4
  • Hàng năm: 280.169.995.226 ₫
  • Hàng tháng: 23.347.499.602 ₫
  • Hàng tuần: 5.387.884.524 ₫
  • Hàng ngày: 1.077.576.905 ₫
Harrison Ford

Earnings overview: Forbes August 2016: $15 million Forbes June 2009: $65 million

Nguồn

Update: 2018-8

loading...
Loading...