Hugh Jackman

  • Nam diễn viên
  • Năm sinh: 1968 Australia
  • Đã lập gia đình
  • Con cái: 2
  • Hàng năm: 536.992.490.850 ₫
  • Hàng tháng: 44.749.374.238 ₫
  • Hàng tuần: 10.326.778.670 ₫
  • Hàng ngày: 2.065.355.734 ₫
Hugh Jackman

Forbes August 2015: $23 million Forbes July 2014: $18 million Forbes July 2013: $55 million The Numbers.com: Salary (Wolverine): $20,000,000.

Nguồn

Update: 2015-8

loading...
Loading...