Matt Damon

  • Diễn viên nam
  • Năm sinh: 1970 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 4
  • Hàng năm: 1.274.042.071.105 ₫
  • Hàng tháng: 106.170.172.592 ₫
  • Hàng tuần: 24.500.809.060 ₫
  • Hàng ngày: 4.900.161.812 ₫
Matt Damon

Income overview: Forbes July 2016: $55 million Forbes August 2015: $25 million

Nguồn

Update: 2016-8

loading...
Loading...