Matt Damon

  • Nam diễn viên, Nhà văn nam
  • Năm sinh: 1970 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Con cái: 4
  • Hàng năm: 1.284.112.478.120 ₫
  • Hàng tháng: 107.009.373.177 ₫
  • Hàng tuần: 24.694.470.733 ₫
  • Hàng ngày: 4.938.894.147 ₫
Matt Damon

Income overview: Forbes July 2016: $55 million Forbes August 2015: $25 million Vanityfair March 2010: $22 million

Nguồn

Update: 2016-8

loading...
Loading...