Meryl Streep

  • Diễn viên nam
  • Năm sinh: 1949 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 4
  • Hàng năm: 165.564.761.163 ₫
  • Hàng tháng: 13.797.063.430 ₫
  • Hàng tuần: 3.183.937.715 ₫
  • Hàng ngày: 636.787.543 ₫
Meryl Streep

Forbes 2015: $8 million Forbes 2013: $7 million Forbes 2012: $12 million Forbes 2010: $13 million

Nguồn

Update: 2019-6

loading...
Loading...