Meryl Streep

  • Nữ diễn viên
  • Năm sinh: 1949 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Con cái: 4
  • Hàng năm: 163.432.497.215 ₫
  • Hàng tháng: 13.619.374.768 ₫
  • Hàng tuần: 3.142.932.639 ₫
  • Hàng ngày: 628.586.528 ₫
Meryl Streep

Forbes 2015: $8 million Forbes 2013: $7 million Forbes 2012: $12 million Forbes 2010: $13 million

Nguồn

Update: 2015-8

loading...
Loading...