Tom Cruise

  • Diễn viên nam
  • Năm sinh: 1962 Hoa Kỳ
  • Ly dị
  • Bọn trẻ: 3
  • Hàng năm: 301.137.216.806 ₫
  • Hàng tháng: 25.094.768.067 ₫
  • Hàng tuần: 5.791.100.323 ₫
  • Hàng ngày: 1.158.220.065 ₫
Tom Cruise

Earnings overview: Variety May 2018: $13 million Forbes June 2017: $43 million Forbes July 2016: $53 million Forbes June 2015: $40 million Forbes July 2013: $35 million May 2012 Forbes: $75 million

Nguồn

Update: 2018-8

loading...
Loading...