Tom Cruise

  • Nam diễn viên, Đạo diễn phim
  • Năm sinh: 1962 Hoa Kỳ
  • Ly dị
  • Con cái: 3
  • Hàng năm: 303.517.494.828 ₫
  • Hàng tháng: 25.293.124.569 ₫
  • Hàng tuần: 5.836.874.901 ₫
  • Hàng ngày: 1.167.374.980 ₫
Tom Cruise

Earnings overview: Variety May 2018: $13 million Forbes June 2017: $43 million Forbes July 2016: $53 million Forbes June 2015: $40 million Forbes July 2013: $35 million May 2012 Forbes: $75 million Feb 2011 Vanity Fair: $14,5 million

Nguồn

Update: 2018-8

loading...
Loading...