Tom Hanks

  • Nam diễn viên
  • Năm sinh: 1956 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Con cái: 4
  • Hàng năm: 607.034.989.656 ₫
  • Hàng tháng: 50.586.249.138 ₫
  • Hàng tuần: 11.673.749.801 ₫
  • Hàng ngày: 2.334.749.960 ₫
Tom Hanks

Forbes 2012: $26 million Forbes 2011: $35 million. VanityFair: Feb2010: "Estimated 2009 earnings: $36 million", 2010: $45 million.

Nguồn

Update: 2012-5

loading...
Loading...