Lương Ellen Degeneres

  • Nghệ sĩ hài
  • Năm sinh: 1958 Hoa Kỳ
  • Hàng năm: 1.868.934.390.688 ₫
  • Hàng tháng: 155.744.532.557 ₫
  • Hàng tuần: 35.941.045.975 ₫
  • Hàng ngày: 7.188.209.195 ₫
Ellen Degeneres

Earnings overview:
Forbes 2019: $80,5 million
Forbes 2018: $87.5 million
Forbes June 2017: $77 million
Forbes July 2016: $75 million
Forbes June 2015: $75 million
Forbes Nov. 2014: $70 million
Forbes 2013: $ 56 million
Forbes 2012 earnings: $53 million
Forbes 2011 earnings: $45 million
Forbes 2010 earnings: $ 55 million.

Nguồn

Update: 2019-9


loading...
 
 
 
Loading...