Lương Oprah Winfrey

  • Người dẫn chương trình trò chuyện
  • Năm sinh: 1954 Hoa Kỳ
  • Hàng năm: 0,00 US$
  • Hàng tháng: 0,00 US$
  • Hàng tuần: 0,00 US$
  • Hàng ngày: 0,00 US$
Oprah Winfrey

Earnings overview:
Forbes Nov. 2014: $82 million
Forbes 2013: $77 million
Forbes 2012 pay: $165 million
Forbes 2011 pay: $290 million
Forbes 2010 pay: $315 million

Nguồn

Update: 2019-1


loading...
 
 
 
Loading...