Tomas Berdych

  • Cầu thủ tennis
  • Năm sinh: 1985 Séc
  • Hàng năm: 11.617.683.083 ₫
  • Hàng tháng: 968.140.257 ₫
  • Hàng tuần: 223.416.982 ₫
  • Hàng ngày: 44.683.396 ₫
Tomas Berdych

Earnings prize money: 2019: $501.329 2015: $819K 2014 $3,944,068 2013 $2,977,405 2012 $2,973,967 2011 $2,576,813 2010: $2,509,122 2009: $765,507 2008: $859,106 Details about sponsor pay are not published.

Nguồn

Update: 2019-9

loading...
 
 
 
Loading...