Lương Tomas Berdych

  • Cầu thủ tennis
  • Năm sinh: 1985 Séc
  • Hàng năm: 11.639.142.970 ₫
  • Hàng tháng: 969.928.581 ₫
  • Hàng tuần: 223.829.672 ₫
  • Hàng ngày: 44.765.934 ₫
Tomas Berdych

Earnings prize money:
2019: $501.329
2015: $819K
2014 $3,944,068
2013 $2,977,405
2012 $2,973,967
2011 $2,576,813
2010: $2,509,122
2009: $765,507
2008: $859,106

Details about sponsor pay are not published.

Nguồn

Update: 2019-9


loading...
 
 
 
Loading...