Emmanuel Macron

  • Chủ tịch - Pháp
  • Năm sinh: 1977 Pháp
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 3
  • Hàng năm: 4.746.848.199 ₫
  • Hàng tháng: 395.570.683 ₫
  • Hàng tuần: 91.285.542 ₫
  • Hàng ngày: 18.257.108 ₫
Emmanuel Macron

Journaldunet May 2017: President of the Republic: € 15,140 gross per month

Nguồn

Update: 2018-1

loading...
Loading...