Emmanuel Macron

  • Tổng thống Pháp
  • Năm sinh: 1977 Pháp
  • Đã lập gia đình
  • Con cái: 3
  • Hàng năm: 4.968.839.195 ₫
  • Hàng tháng: 414.069.933 ₫
  • Hàng tuần: 95.554.600 ₫
  • Hàng ngày: 19.110.920 ₫
Emmanuel Macron

Journaldunet May 2017: President of the Republic: € 15,140 gross per month

Nguồn

Update: 2018-1

loading...
Loading...