Lady Gaga

  • Ca sĩ-nhạc sĩ
  • Năm sinh: 1986 Hoa Kỳ
  • Bạn trai
  • Hàng năm: 1.149.755.285.855 ₫
  • Hàng tháng: 95.812.940.488 ₫
  • Hàng tuần: 22.110.678.574 ₫
  • Hàng ngày: 4.422.135.715 ₫
Lady Gaga

Earnings overview: Forbes 2018: $50 million Forbes June 2015: $59 million Forbes November 2014: $33 million Forbes July 2013: $80 Million May 2012: $52 million according to Forbes June 2011: $90 million according to Forbes

Nguồn

Update: 2018-9

loading...
Loading...