Nghỉ giữa buổi cho bà mẹ đi làm

Nghỉ giữa buổi cho bà mẹ đi làm

Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc và được nghỉ mỗi ngày 30 phút trong thời gian hành kinh. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Nguồn: Điều155 (5) của Bộ luật Lao động (Luật số 10/2012/QH13)

loading...
 
 
 
Loading...