Việc làm và Bệnh tật

Nghỉ ốm có lương

Luật Bảo hiểm xã hội đưa ra các quy định về việc nghỉ ốm có hưởng lương. Thời gian nghỉ ốm khác nhau dựa trên loại hình công việc mà người lao động thực hiện. Người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì thời gian hưởng chế độ ốm đau là 30 ngày làm việc (đối với những người có ít hơn 15 năm đóng Bảo hiểm), 40 ngày (đối với những người có 15- 30 năm đóng bảo hiểm) và 60 ngày (đối với những người có từ 30 năm đóng bảo hiểm trở lên). Đối với người làm động làm việc trong các ngành nghề/công việc nặng nhọc, độc hại, thời gian hưởng chế độ ốm đau tăng lên 10 ngày cho mỗi mức đóng bảo hiểm. Nếu người lao động mắc một căn bệnh cần phải điều trị kéo dài, thời gian hưởng chế độ ốm đau tối đa là 180 ngày trong một năm. Nếu quá 180 ngày mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn. Người lao động hưởng trợ cấp ốm đau với mức tối đa là 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội.

Nguồn: Điều 21-26 của Luật Bảo hiểm xã hội (Luật số: 71/2006/QH11); Thông tư liên tịch số 33/1987/TT-LB.

Chăm sóc Y tế

Người lao động bị tai nạn lao động phải được cấp cứu y tế kịp thời và điều trị chu đáo. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ của tất cả các chi phí y tế cho người lao động không tham gia bảo hiểm y tế (Điều 144 của Bộ luật Lao động). Luật Bảo hiểm y tế quy định các mức chi trả của bảo hiểm y tế. Có sự khác biệt giữa các mức chi trả khác nhau với từng cá nhân khác nhau. Một số cá nhân được bảo hiểm chi trả 100% các chi phí chăm sóc y tế trong khi những người khác, chỉ được bảo hiểm chi trả 80% các chi phí này.

Nguồn: Điều 21-22 của Luật Bảo hiểm Y tế (Luật số 25/2008/QH12)

Bảo đảm công việc khi nghỉ ốm

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động

Nguồn: Điều 38 (1) (b) của Bộ luật Lao động (Luật số 10/2012/QH13)

Quy định về Việc làm và bệnh tật

  • Luật Lao động, 2012 / Labour Code, 2012
loading...
 
 
 
Loading...