Lương James Patterson

  • Nhà văn
  • Năm sinh: 1947 Hoa Kỳ
  • Hàng năm: 1.610.028.206.581 ₫
  • Hàng tháng: 134.169.017.215 ₫
  • Hàng tuần: 30.962.080.896 ₫
  • Hàng ngày: 6.192.416.179 ₫
James Patterson

Earnings overview:

Forbes Dec 2019: $ 70 million
Forbes 2018: $86 million
Forbes June 2017: $87 million
Forbes July 2016: $95 million
Forbes June 2015: $89 million
Forbes Sept 2014: earnings $90 million
Forbes June 2013: $ 91 million
Forbes June 2011: earnings $84 million
Earnings 2010 $70 million according to Forbes, 2011 $84 million.

Nguồn

Update: 2019-12


loading...
 
 
 
Loading...