Mukesh Ambani

  • Chủ tịch Reliance Ind.
  • Năm sinh: 1957 Ấn Độ
  • Đã lập gia đình
  • Con cái: 3
  • Hàng năm: 578.584.577.592 ₫
  • Hàng tháng: 48.215.381.466 ₫
  • Hàng tuần: 11.126.626.492 ₫
  • Hàng ngày: 2.225.325.298 ₫
Mukesh Ambani

Nguồn

Update: 2018-10

loading...
Loading...