Mukesh Ambani

  • Tổng giám đốc điều hành - Reliance Ind.
  • Năm sinh: 1957 Ấn Độ
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 3
  • Hàng năm: 581.852.156.170 ₫
  • Hàng tháng: 48.487.679.681 ₫
  • Hàng tuần: 11.189.464.542 ₫
  • Hàng ngày: 2.237.892.908 ₫
Mukesh Ambani

Nguồn

Update: 2018-10

loading...
Loading...