Lương Serena Williams

 • Cầu thủ tennis
 • Năm sinh: 1981 Hoa Kỳ
 • Hàng năm: 677.924.027.429 ₫
 • Hàng tháng: 56.493.668.952 ₫
 • Hàng tuần: 13.037.000.527 ₫
 • Hàng ngày: 2.607.400.105 ₫
Serena Williams

Earnings overview;
- Forbes June 2019: $29.2 million
- Forbes Aug 2018: $18.1 million
- Forbes June 2016: $28.9 million
- Forbes June 2015: $24.6 million
- Forbes June 2014: $22 million
- Forbes June 2013: $20.5 million
- Forbes July 2012: $16.3 million
- Forbes May 2012: $13 million
- Forbes August 2011: 10.5 million
- Forbes May 2011: 12 million
- Forbes 2010: $20 million

Nguồn

 • Picture: Wikipedia
 • Text: Forbes
 • Text: Wikipedia
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes

Update: 2019-6


loading...
 
 
 
Loading...