JK Rowling

  • Nhà văn - Vương quốc Anh
  • Năm sinh: 1965 Vương quốc Anh
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 3
  • Hàng năm: 2.139.087.811.422 ₫
  • Hàng tháng: 178.257.317.618 ₫
  • Hàng tuần: 41.136.304.066 ₫
  • Hàng ngày: 8.227.260.813 ₫
JK Rowling

Annual earnings overview: Forbes Oct 2019: $92 million Forbes 2018: $54 million Forbes 2017: $95 million Forbes 2016: $19 million Forbes 2014: $14 million Forbes 2013: $13 million Forbes 2012: $17 million Forbes 2011: $10 million Forbes estimated Rowling's income for 2008: 300 Million dollar, in 2010 the sales of Potter books and merchandise slowed down.

Nguồn

Update: 2019-10

loading...
Loading...