LeBron James

  • Cầu thủ bóng rổ - Cleveland Cavaliers - Hoa Kỳ
  • Năm sinh: 1984 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 3
  • Hàng năm: 2.061.631.715.061 ₫
  • Hàng tháng: 171.802.642.922 ₫
  • Hàng tuần: 39.646.763.751 ₫
  • Hàng ngày: 7.929.352.750 ₫
LeBron James

Earnings: - Forbes 2019: $89 million - Forbes June 2018: $85.5 million - Forbes Feb 2017: $86 million - Forbes June 2016: $77.2 M -Forbes Jan.2016: $71 million - Forbes June 2015: $64.8 million - Forbes Jan. 2015: $64.6 million - Forbes Nov. 2014: $61.1 million - ESPN July 2014: James signed a two-year, $42.1 million deal with the Cavs - Forbes June 2014: $72.3 million (salary $19.3 million, endorsements: $53 million) - Forbes Jan. 2014: $61.1 million - Forbes June 2014: $73 - Forbes June 2013: $58.8 - Sportsillustrated May 2013: $56,545,00 - Forbes Jan. 2013: $57.6 million - Forbes May 2012: $53 million - 2012 Forbes: $52 million - 2011 Forbes: $48 million - 2010 Forbes: $43 million.

Nguồn

Update: 2019-6

loading...
Loading...