Victoria Azarenka

  • Cầu thủ tennis
  • Năm sinh: 1989 Bê-la-rút
  • Độc thân
  • Bọn trẻ: 0
  • Hàng năm: 29.276.468.122 ₫
  • Hàng tháng: 2.439.705.677 ₫
  • Hàng tuần: 563.009.002 ₫
  • Hàng ngày: 112.601.800 ₫
Victoria Azarenka

Notification: the salarychecker is based on a 5 days working week and two weeks holiday per year. livesportworld.com September 2019: Victoria Azarenka has a present salary of $1.25 million USD. WTA Aug 2018: $656,852 Forbes June 2016: $6.6 million Forbes Sept. 2015: $11.1 million

Nguồn

Update: 2019-9

loading...
Loading...