Bernard Arnault

  • Tổng giám đốc điều hành - Louis Vutton, Moet&Chandon
  • Năm sinh: 1949 Pháp
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 5
  • Hàng năm: 209.020.176.104 ₫
  • Hàng tháng: 17.418.348.009 ₫
  • Hàng tuần: 4.019.618.771 ₫
  • Hàng ngày: 803.923.754 ₫
Bernard Arnault

Nguồn

Update: 2018-1

loading...
Loading...