Carlos Slim

  • Giám đốc điều hành Telmex, Telcel, America Movil
  • Năm sinh: 1940 Mê-hi-cô
  • góa phụ/góa phu
  • Con cái: 6
  • Hàng năm: 0,00 US$
  • Hàng tháng: 0,00 US$
  • Hàng tuần: 0,00 US$
  • Hàng ngày: 0,00 US$
Carlos Slim

Note: the VIP Salary Check is based on a 5 days working week and 2 weeks holiday per year Forbes 2019: $64 billion Forbes March 2015: $75.5 billion Bloomberg May 2013: net worth $72.1 billion Forbes March 2011: Slim's net worth is $74 billion.

Nguồn

Update: 2019-3

loading...
Loading...