Mukesh Ambani

  • Tổng giám đốc điều hành - Reliance Ind.
  • Năm sinh: 1957 Ấn Độ
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 3
  • Hàng năm: 608.565.146.215 ₫
  • Hàng tháng: 50.713.762.185 ₫
  • Hàng tuần: 11.703.175.889 ₫
  • Hàng ngày: 2.340.635.178 ₫
Mukesh Ambani

Nguồn

Update: 2018-10

loading...
Loading...