Warren Buffett

  • Tổng giám đốc điều hành - Berkshire Hathaway, director Washington Post Co.
  • Năm sinh: 1930 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 3
  • Hàng năm: 2.316.440.129 ₫
  • Hàng tháng: 193.036.677 ₫
  • Hàng tuần: 44.546.926 ₫
  • Hàng ngày: 8.909.385 ₫
Warren Buffett

Forbes Oct 2016: $100,000 CNBC April 2014: Buffett's compensation rose 15 percent last year to $485,606. That includes his usual $100,000 salary, plus $385,606 for personal and home security. WSJ May 2012: annual salary $ 0.10 million, no further compensations Net worth Forbes 2019: $82.5 billion Forbes 2017: $78.6 billion Forbes March 2015: $72 billion Bloomberg May 2013: 58.2 billion dollar

Nguồn

Update: 2019-3

loading...
Loading...