Maxima

  • Nữ hoàng - nước Hà Lan
  • Năm sinh: 1971 Ác -hen- ti- na
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 3
  • Hàng năm: 9.402.188.022 ₫
  • Hàng tháng: 783.515.668 ₫
  • Hàng tuần: 180.811.308 ₫
  • Hàng ngày: 36.162.262 ₫
Maxima

Miljoenennota 2019: A-component: € 367.000 inkomen B-component: € 633.000 onkosten Totaal: € 1.000.000 Miljoenennota 2018: A-component: € 358.000 inkomen B-component: € 618.000 onkosten Totaal: € 976.000 Miljoenennota 2017: A-component: € 352.000 inkomen B-component: € 606.000 onkosten Totaal: € 958.000 Parlement.com Jan. 2016: A-component: € 343.000 inkomen B-component: € 591.000 onkosten Totaal: € 934.000 Parlement.com Jan. 2015: A-component: € 326.000 inkomen B-component: € 585.000 onkosten Totaal: € 911.000 Koninklijkhuis.nl, April 2013: Echtgenote van de Koning (Koningin Máxima) A-component: € 327.000 inkomen B-component: € 574.000 onkosten Royal Family Site: Princess Maxima will get for 2012 246.000 euro income and 380,000 euro expenses. Note: the VIP Salary Check is based on a 5 days working week and 2 weeks holiday per year.

Nguồn

Update: 2019-1

loading...
Loading...