Angelina Jolie

  • Diễn viên nam
  • Năm sinh: 1975 Hoa Kỳ
  • Ly dị
  • Bọn trẻ: 6
  • Hàng năm: 648.603.236.199 ₫
  • Hàng tháng: 54.050.269.683 ₫
  • Hàng tuần: 12.473.139.158 ₫
  • Hàng ngày: 2.494.627.832 ₫
Angelina Jolie

Notification: the salarychecker is based on a 5 days working week and two weeks holiday per year Forbes 2018: $28 million Forbes 2016: $8 million Forbes July 2014: $18 million Forbes June 2013: $33 million Forbes June 2012: $20 million Forbes June 2011: $30 million

Nguồn

Update: 2018-8

loading...
Loading...