Johnny Depp

  • Nam diễn viên
  • Năm sinh: 1963 Hoa Kỳ
  • Ly dị
  • Con cái: 2
  • Hàng năm: 1.120.679.980.904 ₫
  • Hàng tháng: 93.389.998.409 ₫
  • Hàng tuần: 21.551.538.094 ₫
  • Hàng ngày: 4.310.307.619 ₫
Johnny Depp

Earnings overview: Vanityfair 2011 Feb.: $100 million Forbes June 2011: $50 million Forbes May 2012: $30 million Forbes June 2015: $30 million Forbes July 2016: $48 million

Nguồn

Update: 2016-8

loading...
Loading...