Robert Downey Jr.

  • Nam diễn viên
  • Năm sinh: 1965 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Con cái: 3
  • Hàng năm: 1.891.147.467.777 ₫
  • Hàng tháng: 157.595.622.315 ₫
  • Hàng tuần: 36.368.220.534 ₫
  • Hàng ngày: 7.273.644.107 ₫
Robert Downey Jr.

Earnings overview: Forbes August 2018: $81 million Forbes June 2017: $48 million Forbes July 2016: $33 million Forbes June 2015: $ 80 million Forbes July 2013 and 2014: $75 million Forbes Dec. 2013: $1.2 billion Forbes May 2011: $31 million Vanityfair estimated earnings Feb 2011: $31.5 million

Nguồn

Update: 2018-8

loading...
Loading...