Sandra Bullock

  • Nữ diễn viên
  • Năm sinh: 1964 Hoa Kỳ
  • Ly dị
  • Hàng năm: 233.474.996.021 ₫
  • Hàng tháng: 19.456.249.668 ₫
  • Hàng tuần: 4.489.903.770 ₫
  • Hàng ngày: 897.980.754 ₫
Sandra Bullock

VanityFair estimated earnings 2010: $22 million, Forbes 2011: $15 million, Forbes June 2012:$25 million Forbes June 2013: $14 million Forbes July 2014: $51 million Variety May 2018: Salary over 2015 was $10 million

Nguồn

Update: 2018-5

loading...
Loading...