Sandra Bullock

  • Diễn viên nam
  • Năm sinh: 1964 Hoa Kỳ
  • Ly dị
  • Hàng năm: 231.644.012.928 ₫
  • Hàng tháng: 19.303.667.744 ₫
  • Hàng tuần: 4.454.692.556 ₫
  • Hàng ngày: 890.938.511 ₫
Sandra Bullock

VanityFair estimated earnings 2010: $22 million, Forbes 2011: $15 million, Forbes June 2012:$25 million Forbes June 2013: $14 million Forbes July 2014: $51 million

Nguồn

Update: 2018-5

loading...
Loading...