Lương Beyonce Knowles

  • Ca sĩ
  • Năm sinh: 1981 Hoa Kỳ
  • Hàng năm: 1.880.542.678.829 ₫
  • Hàng tháng: 156.711.889.902 ₫
  • Hàng tuần: 36.164.282.285 ₫
  • Hàng ngày: 7.232.856.457 ₫
Beyonce Knowles

Earnings overview:
Forbes Sept 2019: $81 million
Forbes 2018: $60 million
Forbes June 2017: $105 million
Forbes July 2016: $54 million
Forbes June 2015: $54.4 million
Forbes June/November 2014: $115 million
Billboard March 2014: $24,429,176.86
Forbes July 2013: $53 million
Forbes May 2012: $40 million
Forbes May 2011: $35 million
Forbes 2010 estimated earnings: $87 million; 2011 $35 million.

Nguồn

Update: 2019-9


loading...
 
 
 
Loading...