Lương Carrie Underwood

  • Ca sĩ
  • Năm sinh: 1983 Hoa Kỳ
  • Hàng năm: 185.732.610.254 ₫
  • Hàng tháng: 15.477.717.521 ₫
  • Hàng tuần: 3.571.780.966 ₫
  • Hàng ngày: 714.356.193 ₫
Carrie Underwood

Forbes Jan. 2016: $8 million
Forbes January 2014: $10 million
Forbes July 2013: $31 million
Billboard Feb 2012: Earnings 2012 $11,942,956.65
Forbes Sept. 2011: $20 million annual salary

Nguồn

Update: 2016-1


loading...
 
 
 
Loading...