Lương Gisele Bundchen

  • Người mẫu thời trang
  • Năm sinh: 1980 Bra-xin
  • Hàng năm: 232.165.762.818 ₫
  • Hàng tháng: 19.347.146.902 ₫
  • Hàng tuần: 4.464.726.208 ₫
  • Hàng ngày: 892.945.242 ₫
Gisele Bundchen

Earnings overview:
Forbes 2018: $10 million
Forbes 2017: $17.5 million
Forbes July 2016: $30.5 million
Forbes June 2015: $44 million
Forbes July 2014: $42 million
Forbes 2013: $42 million
Forbes 2011/2012: $45 million

Nguồn

Update: 2019-9


loading...
 
 
 
Loading...