Lương Maxima

  • Nữ hoàng - nước Hà Lan
  • Năm sinh: 1971 Ác -hen- ti- na
  • Hàng năm: 9.817.233.987 ₫
  • Hàng tháng: 818.102.832 ₫
  • Hàng tuần: 188.792.961 ₫
  • Hàng ngày: 37.758.592 ₫
Maxima

Miljoenennota 2020
A-component: € 377.000 inkomen
B-component: € 643.000 onkosten
Totaal: € 1.020.000

Miljoenennota 2019:
A-component: € 367.000 inkomen
B-component: € 633.000 onkosten
Totaal: € 1.000.000

Miljoenennota 2018:
A-component: € 358.000 inkomen
B-component: € 618.000 onkosten
Totaal: € 976.000

Miljoenennota 2017:
A-component: € 352.000 inkomen
B-component: € 606.000 onkosten
Totaal: € 958.000

Parlement.com Jan. 2016:
A-component: € 343.000 inkomen
B-component: € 591.000 onkosten
Totaal: € 934.000

Parlement.com Jan. 2015:
A-component: € 326.000 inkomen
B-component: € 585.000 onkosten
Totaal: € 911.000

Koninklijkhuis.nl, April 2013: Echtgenote van de Koning (Koningin Máxima)
A-component: € 327.000 inkomen
B-component: € 574.000 onkosten
Royal Family Site: Princess Maxima will get for 2012 246.000 euro income and 380,000 euro expenses.

Note: the VIP Salary Check is based on a 5 days working week and 2 weeks holiday per year.

Nguồn

Update: 2020-3


loading...
 
 
 
Loading...