Lương Novak Djokovic

 • Cầu thủ tennis
 • Năm sinh: 1987 Serbia
 • Hàng năm: 545.589.542.623 ₫
 • Hàng tháng: 45.465.795.219 ₫
 • Hàng tuần: 10.492.106.589 ₫
 • Hàng ngày: 2.098.421.318 ₫
Novak Djokovic

Earnings overview:
- Forbes 2019: $50.6 million
- Forbes 2018: $23.5 million
- Forbes June 2016: $55.8 million
- Forbes June 2015: $48.2 million
- Forbes June 2014: $33.1 million
- Forbes June 2013: $26.9 million
- Forbes July 2012: $19.8 million
- Forbes May 2012: $20.6 million
- Forbes Oct. 2011: $18 million

Nguồn

 • Picture: Wikipedia
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Wikipedia
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes

Update: 2019-6


loading...
 
 
 
Loading...