Lương Rafael Nadal

 • Cầu thủ tennis
 • Năm sinh: 1986 Tây Ban Nha
 • Hàng năm: 812.580.169.864 ₫
 • Hàng tháng: 67.715.014.155 ₫
 • Hàng tuần: 15.626.541.728 ₫
 • Hàng ngày: 3.125.308.346 ₫
Rafael Nadal

Earnings overview:
- Forbes 2019: $35 million
- Forbes 2018: $41.4 million
- Forbes June 2017: $31.5 million
- Forbes June 2016: $37.5 million
- Forbes June 2015: $32.5 million
- Forbes June 2014: $44.5 million
- Forbes June 2013: $26.4 million
- Forbes June 2012: $33.2 million
- Forbes May 2012: $33 million
- Forbes: June 2011: $31 million
Note: the VIP Salary Check is based on a 5 days working week and 2 weeks holiday per year.

Nguồn

 • Picture: Wikipedia
 • Text: Wikipedia
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes
 • Text: Forbes

Update: 2019-6


loading...
 
 
 
Loading...